Sviatosť zmierenia

Sviatosť zmierenia

Sviatosť zmierenia je veľkonočný dar Pána Ježiša Cirkvi, cez ktorú nám odpúšťa hriechy spáchané po krste.

Ježiš povedal: ,,Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.

Sviatosť zmierenia v našej farnosti vysluhujeme takto:

  • Pred rannými sv. omšami  pondelok, streda, štvrtok, piatok od 6:15 do sv. omše.
  • Pred večernými sv. omšami vo farskom kostole v utorok – piatok vždy pol hodinu pred sv. omšou.
  • V sobotu v nemocničnej kaplnke pol hodinu pred sv. omšou.
  • V prvopiatkovom týždni je možné prijať sviatosť zmiernia 30 minút pred rannou sv. omšou a hodinu pred večernou sv. omšou.
  • Pred Vianočnými a Veľkonočnými sviatkami sa spovedá na území farnosti a dekanátu podľa rozpisu, ktorý bude zverejnený.