Sviatosť manželstva

Sviatosť manželstva

Snúbenci, ktorí chcete uzatvoriť manželstvo a prijať sviatosť manželstva v našej farnosti prinášame vám návod ako postupovať:

 1. Nahlásiť v kancelárii farského úradu dátum sobáša a hodinu. Dátum sobáša treba oznámiť najlepšie osobne.
 2. Sobášnu zápisnicu je nutné spísať najneskôr 3 mesiace pred termínom sobáša.
 3. Na spísanie cirkevnej zápisnice sa musia dostaviť obaja snúbenci osobne. Je potrebné si priniesť tieto doklady:
  • Krstné listy snúbencov nie však staršie ako 3 mesiace, ak ste boli pokrstení v našej farnosti záznam o krste vyhľadáme.
  • Povolenie k sobášu licenciu ak reálne nebývate vo farnosti Svidník. ( Ak v občianskom preukaze máte uvedený trvalý pobyt vo Svidníku, ale bývate v inom meste napr. Bratislava, Košice…hoc aj v podnájme) dlhšie ako 3 mesiace ste už členom farnosti daného mesta a o licenciu k sobášu požiadate na území farnosti, kde sa aktuálne nachádzate-bývate. Vystavia vám ju na počkanie.
  • Rovnako platí, že stačí iba jedna licencia k sobášu z farnosti ženícha alebo nevesty.
  • Občianske preukazy
  • Sobášny list – z matriky ak už bol civilný sobáš
  • Úmrtný list – ak jeden zo snúbencov je vdovec alebo vdova
  • Nahlásiť meno kňaza, ktorý vás bude sobášiť- ak máte vlastného kňaza
  • Rodné listy
 1. Absolvovať sobášne náuky po ich absolvovaní odovzdať doklad na farskom úrade. Ak nebývate na území farnosti Svidník, náuky môžete absolvovať vo farnosti, kde sa nachádzate. Ponuku náuk zverejňuje stránka: rodinake.skwww.domanzelstva.sk
 2. Odovzdať údaje o svedkoch ( Meno, priezvisko, adresa a rodné číslo)
 3. Vybaviť si štátnu zápisnicu na matričnom úrade Žiadosť o uzavretie manželstva v meste Svidník. Budete potrebovať Občianske preukazy a rodné listy.
 4. Dohodnúť s kňazom, ktorý vás bude sobášiť termín posledného stretnutia – nácvik ako bude prebiehať sobášny obrad.

 

Informácie môžete získať na mailovej adrese: svidnik@abuke.sk

 

POZOR! V prípade, že jeden zo snúbencov pochádza z inej krajiny v ktorej sa zdržiava aktuálne aj slovenská stránka, alebo ak obaja slovenskí občania žijú v zahraničí, všetku sobášnu dokumentáciu pripravia vo farnosti svojho aktuálneho pobytu a cez príslušný biskupský úrad ju zašlú na Arcibiskupský úrad, Hlavná 28, 041 83 Košice, ktorý ju odošle do farnosti, kde sa má konať sobášny obrad.